วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552


เขื่อนท่ากะบากเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วผู้คนนิยมไปเที่ยวช่วงเทศกาลและพาครอบครัวไปพักผ่อนและไปรับประทานอาหาร เช่นปลาเเผนับว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดสระแก้ว